GIGAWIRE

GIGA WIRE เป็นการให้บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงในมาตรฐานของ G.hn ที่ใช้ภายในบ้าน ในขณะที่ GIGA WIRE สามารถขยายขอบเขตการให้บริการอาคารสูง เช่น อพาร์ตเมนต์ คอนโดมิเนียม ห้างสรรพสินค้า และอาคารสำนักงานขนาดใหญ่ ที่ใช้สายทองแดงคู่เดิมที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบัน และช่วยลดปัญหาของสัญญาณกวนกันระหว่างคู่สาย (Crosstalk) ได้ดียิ่งขึ้น โดยที่ GIGA WIRE สามารถปรับความเร็วได้สูงกว่า VDSL 10 เท่าบนสายทองแดงเส้นเดิม และข้อดีของการให้บริการ GIGA WIRE นี้ สามารถให้บริการในพื้นที่ที่สาย fiber optic ไม่สามารถให้บริการได้